PODPORA

PODPORA

Staňte sa naším partnerom alebo sponzorom

v prípade záujme o podporu družstiev finančnými či nefinančnými darmi alebo pre bližšie info o benefitoch sponzorskej podpory pre podnikateľov - kontaktujte štatutárku VK TAMI. Vaše dary použijeme predovšetkým na športové pomôcky, dresy, mikrobusovú dopravu na zápasy, pitný režim počas výjazdov na zápasy, či teambildingové aktivity družstiev. Nižšie nájdete našich doterajších podporovateľov.

VK TAMI Bratislava je poberateľom 2% - 3%. Srdečne ďakujeme za každú podporu našej športujúcej mládeže a žien!
Potrebné formuláre k asignácii pre zamestnancov:
 
Formulár Potvrdenie o zaplateni dane 2023 pre zamestnancov  Vám poskytne Váš zamestnávateľ (povinná príloha k Vyhláseniu).
Oba vyplnené dokumenty odovzdajte do 30. apríla 2024 príslušnému Daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska, prípadne kontaktujte štatutárku Tatianu Vestenickú, môže ich odovzdať za Vás.
Podnikatelia a PO uvádzajú údaje priamo v Daňovom priznaní:    Volejbalový klub TAMI Bratislava     IČO   30851700
 
Účet klubu:

VÚB SK22 0200 0000 0019 2064 4559
SLSP SK98 0900 0000 0051 1141 6343

2019 plagátik 2.jpg

 

PODPORILI NÁS


2023


logo lBSK s npisom mal

SVF logo


 2022


logo lBSK s npisom mal

SVF logo

 


2021


 

Logo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

FNPŠ logo farebné 0

logo lBSK s npisom mal


 2020


SVF logo

Logo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave


2019logo lBSK s npisom mal


2018


    

logo lBSK s npisom mal

468X60freeweb SK


2017


 

468X60freeweb SK

HOME   |   KONTAKT   |   GDPR   |   LOGIN

Volejbalový klub TAMI Bratislava | Občianske združenie | Rajčianska 20 | 821 07 Bratislava | IČO: 308 51 700 | DIČ: 2021 900 276